주점 53
내 위치
text
#하노이
코리아 가라오케

Đình Thôn, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

phone number

text
#하노이
아리랑 가라오케

108 Nguyễn Chánh, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Vietnam

097-371-1386phone number

text
#하노이
스타킹 가라오케

so 8 phố Miếu Đầm ( Đỗ Đức Dục ) Nam Từ Liêm - Mễ Trì Hạ - Hà Nội, Tu Lien mieu Dam pho so8, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

034-433-6911phone number

text
#하노이
박카스 가라오케

3, Ngõ 145, Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

097-646-5086phone number

text
#하노이
탑 가라오케

16 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

033-442-1119phone number

text
#하노이
바가바가 가라오케

18 Ngõ 1 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

091-633-1004phone number

text
#하노이
금싸빠 가라오케

26Lane, 58 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

036-798-7973phone number

text
#하노이
핑크 가라오케

Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

039-266-1982phone number

text
#하노이
여인천하 가라오케

3 A10 Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

096-900-5410phone number